Aktuality Dětské oddělení Dospělé oddělení Historie Služby Knihovní řád Nové knihy Akce Fotogalerie Zaměstnanci Online katalog

Služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  • výpůjční služby
  • meziknihovní služby
  • informační služby
  • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • informace z oblasti veřejné správy
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • přístup na internet
Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: registrace uživatelů, meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu /dále jen KŘ/.